Windows 11 ze zintegrowanym Game Passem i trybem Auto HDR

24.06.2021 19:40

Windows 11: Game Pass, Auto HDR i DirectStorage
Windows 11 przyniesie sporo nowo??ci specjalnie dla graczy. System zostanie zintegrowany z us??ug─? Game Pass, a gry skorzystaj─? z trybu Auto HDR.
Podczas prezentacji Windowsa 11 Microsoft nie zapomnia?? o graczach, dla kt??rych przygotowa?? ca??─? list─? nowo??ci. Jedn─? z nich b─?dzie tryb Auto HDR, znany z konsol Xbox Series X|S. Z jego pomoc─? starszego gry bez natywnej obs??ugi trybu HDR b─?d─? mog??y wykorzysta─? potencja?? szerokiego zakresu dynamiki nowoczesnych wy??wietlaczy. Funkcja ta b─?dzie obs??ugiwana przez wszystkie tytu??y korzystaj─?ce z co najmniej DirectX 11 i nie b─?dzie wymaga??a ??adnej dodatkowej ingerencji ze strony gracza oraz developer??w.
Kolejn─? nowo??ci─? znan─? z najnowszej generacji konsol b─?dzie wsparcie dla technologii┬áDirectStorage. Pozwoli ona przekazywa─? zasoby z dysku bezpo??rednio do uk??adu graficznego, z pomini─?ciem procesora. W teorii pozwoli to wyeliminowa─? w─?skie gard??o i umo??liwi─? osi─?ganie na PC b??yskawicznych czas??w ??adowania, tak jak ma to miejsce na Xbox Series X|S czy PlayStation 5. Funkcja ta b─?dzie jednak wymaga??a kompatybilnego sprz─?tu oraz sterownik??w.

Windows 11: Game Pass, Auto HDR i DirectStorage
Wreszcie nie wolno zapomina─? o Xbox Game Pass for PC, kt??ry w Windows 11 zostanie zintegrowany bezpo??rednio z systemem. W ten spos??b nowa wersja systemu sta??a si─? kolejnym elementem strategii Microsoftu, maj─?cej na celu przyci─?gni─?cie jak najwi─?kszej liczby graczy do swojej popularnej us??ugi.
 
 

Wi─Öcej w serwisie www.telepolis.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami